* Khuyện mại 100% giá trị thẻ nạp cực hót chỉ có tại TL Huyền Thoại
------------------------------------
10-04-2019

* Nhân dịp Open xin đc thông báo khuyến mại thẻ nạp như sau .
- khuyến mại 100% thẻ Zing, Gate
- khuyến mại 90% tất cả các thẻ điện thoại


Tin tức khác

* Khuyện mại 100% giá trị thẻ nạp cực hót chỉ có tại TL Huyền Thoại
------------------------------------
10-04-2019
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
10-04-2019