* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
10-04-2019

* Giải thưởng đua top Open: Tính từ lúc Open đến 10h T6 21/08
- Top 1 : 2.000.000 Vpoint + pet 125k 12 skilll
- Top 2 : 1.500.000 Vpoint + pet 113k 12 skilll
- Top 3 : 1.000.000 Vpoint + pet 83k 12 skilll
- top 4 -10 : 500k Vpoint



Tin tức khác

* Khuyện mại 100% giá trị thẻ nạp cực hót chỉ có tại TL Huyền Thoại
------------------------------------
10-04-2019
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------
10-04-2019