Thiên Long Huyền Thoại - Tuyệt đỉnh PK
TLBB Huyền Thoại - Anh Hào Hội Tụ
1 2 3 4
BXH Huyền Thoại
 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
#cFF0000#bJustin
233
Võ Đang
2
#eee1eee#bTh Lnh Tam Gii
213
Thiên Long
3
#eecc005#Y#b Lt nh
184
Võ Đang
4
#-09#cFF0000#bHun Rbj
178
Thiên Sơn
5
TieuCmnDao
169
Võ Đang
6
LinhNhi
160
Võ Đang
7
VyVi
156
Võ Đang
8
#g4444ff#b Tr ML
124
Võ Đang
9
#-09#cFF0000#bTnh 1 m
117
Tiêu Dao
10
#eab0000#b#-09B Cc H
110
Võ Đang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
--}}
TLBB Private