Thiên Long Huyền Thoại - Tuyệt đỉnh PK
TLBB Huyền Thoại - Anh Hào Hội Tụ
1 2 3 4
BXH Huyền Thoại
 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
ThinK
230
Nga My
2
Gy
191
Võ Đang
3
#b#g0f0ff0Xuyn Xuyn
156
Tiêu Dao
4
YellowBeee
100
Thiên Long
5
MmTm
88
Võ Đang
6
Tieutam
73
Võ Đang
7
DDi
72
Nga My
8
MaiKhi
69
Tiêu Dao
9
TuytTnh
54
Tiêu Dao
10
TiuAnh
43
Cái Bang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
--}}
TLBB Private